Παρακολούθηση μετά από Stent

Παρακολούθηση μετά από stent ή επέμβαση

Οι τακτικοί καρδιολογικοί έλεγχοι είναι απαραίτητη μετά από τοποθέτηση stent ή καρδιοχειρουργική επέμβαση, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή πορεία του ασθενούς

Μετά από αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent

Μετά από αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή πορεία συνιστώνται τακτικοί καρδιολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη λήψη ιστορικού και την κλινική εξέταση, τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, και τον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου και χοληστερόλης στο αίμα, το καρδιογράφημα, το υπερηχογράφημα/triplex καρδιάς και τη δοκιμασία κόπωσης.

Κατά κανόνα, συνιστάται στους ασθενείς να κάνουν τον πρώτο καρδιολογικό έλεγχο 3-6 μήνες μετά την εμφύτευση stent. Ανάλογα με την πορεία της νόσου, αρκούν οι ετήσιοι έλεγχοι.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με την καρδιά. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πόνο στο στήθος, δύσπνοια στην κόπωση ή αισθητή μείωση της σωματικής απόδοσης. Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα αυτού του είδους, πρέπει να επισκεφτείτε έναν καρδιολόγο.

Εκτός από την κλινική εξέταση και το καρδιογράφημα, συνιστώνται επίσης υπερηχογραφική εξέταση της καρδιάς (triplex καρδιάς) και δοκιμασία κόπωσης. Με αυτές τις εξετάσεις, μπορούν να βρεθούν ενδείξεις νέας διαταραχής αιμάτωσης, που προκαλείται από στένωση κάποιας στεφανιαίας αρτηρίας και να ληφθούν πολύτιμες πληροφορίες για την καρδιακή λειτουργία. Εάν δεν υπάρχουν παθολογικά ευρήματα ή συμπτώματα, τα διαστήματα του καρδιολογικού ελέγχου μπορούν να οριστούν ανά έτος.

Σε περίπτωση συμπτωμάτων που δεν δικαιολογούνται από τις παραπάνω εξετάσεις ή παθολογικών ευρημάτων, θα ακολουθήσει περαιτέρω έλεγχος μετά από την εμφύτευση stent με άλλες εξετάσεις, όπως είναι για παράδειγμα η stress (δυναμική) μαγνητική τομογραφία καρδιάς και ενδεχομένως η στεφανιογραφία.

Μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση

Εάν η διαδικασία επούλωσης της πληγής είναι φυσιολογική, συνιστάται η πρώτη επίσκεψη στον καρδιολόγο να γίνει 3 μήνες μετά την επέμβαση. Το κάθε πότε πρέπει να γίνονται τακτικοί έλεγχοι εξαρτάται από τον τύπο της καρδιακής νόσου, της επέμβασης και την κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Ο καρδιολόγος θα ορίσει πόσο συχνά πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, όπως κάψιμο, πόνος, αίσθημα πίεσης στο στήθος ή δύσπνοια πρέπει πάντα ο ασθενής να συμβουλεύεται αμέσως τον καρδιολόγο.

Οι καρδιολογικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τη λήψη ιστορικού, την κλινική εξέταση, τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, και τον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου και χοληστερόλης στο αίμα. Ελέγχεται επίσης η ανεκτικότητα των φαρμάκων. Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται το καρδιογράφημα, η δοκιμασία κόπωσης και το υπερηχογράφημα/triplex καρδιάς.

Με τους τακτικούς καρδιολογικούς ελέγχους μπορεί να ελεγχθεί αν η επιτυχία της επέμβασης συνεχίζεται. Εάν ο πρώτος έλεγχος δείξει ότι όλα είναι εντάξει, οι περαιτέρω έλεγχοι σε διαστήματα από έξι μήνες έως ένα χρόνο είναι συχνά επαρκείς.

stent

Τι πρέπει να προσέχω μετά την αντικατάσταση της καρδιακής βαλβίδας ή την ανακατασκευή της βαλβίδας;

Στη φάση της επούλωσης, πρέπει να αποφεύγεται μεγάλη καταπόνηση με υψηλή αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Μακροπρόθεσμα, οι ασθενείς μετά την αποκατάσταση της καρδιακής βαλβίδας και μετά την αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας μπορούν να ασκηθούν κανονικά, αλλά οι ασθενείς μετά από αντικατάσταση μιτροειδούς βαλβίδας έχουν πάντα έναν ελαφρύ περιορισμό στην απόδοση. Μακροπρόθεσμα, είναι σημαντικό να αποφεύγετε δραστηριότητες που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης και να τηρείτε τους κανόνες προφύλαξης από ενδοκαρδίτιδα για όλες τις παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον κίνδυνο βακτηριακής διήθησης