Μυοκαρδιοπάθειες

Τι είναι οι μυοκαρδιοπάθειες;

Με τον όρο μυοκαρδιοπάθειες εννοούμε όλες τις παθήσεις που προσβάλλουν τον καρδιακό μυ. Υπάρχουν πολλές μορφές μυοκαρδιοπάθειας, όπως για παράδειγμα, η ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια, που οφείλεται σε στεφανιαία νόσο, η υπερτασική μυοκαρδιοπάθεια, που παρατηρείται στα πλαίσια αρτηριακής υπέρτασης) και η μυοκαρδιοπάθεια που οφείλεται σε βαλβιδοπάθεια (π.χ. ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας) ή συγγενή καρδιοπάθεια (π.χ. μεσοκολπική επικοινωνία). Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται ο γενικός όρος μυοκαρδιοπάθεια συνήθως αναφέρεται στις λεγόμενες μυοκαρδιοπάθειες μη ισχαιμικής αιτιολογίας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Σε όλες τις μορφές, ο μυϊκός ιστός της καρδιάς αλλάζει τη δομή του και χάνει την αποτελεσματικότητά του. Οι πάσχοντες έχουν συχνά συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, όπως δύσπνοια, επεισόδια γρήγορων καρδιακών χτύπων (φτερουγίσματα), πόνο ή πίεση στο στήθος (στηθάγχη), λιποθυμικά ή συγκοπτικά επεισόδια, εύκολη κόπωση και αδυναμία.