Μακροπρόθεσμη καρδιακή βλάβη μετά από ήπια νόσηση με COVID-19

READ THE
article

Νέα δεδομένα από ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τη μακροπρόθεσμη καρδιακή βλάβη μίας αρχικά ήπιας νόσησης με COVID-19

  • Τα συμπτωματικά άτομα είχαν υψηλότερη καρδιακή συχνότητα και μεγαλύτερη ποσότητα ίνωσης στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς, χωρίς να έχουν πολύ υψηλές τιμές καρδιακών βιοδεικτών.
  • Στο follow-up (περίπου 329 μέρες μετά τη λοίμωξη) το 57% εξακολουθούσε να έχει καρδιακά συμπτώματα.
  • Το γυναικείο φύλο και η διάχυτη μυοκαρδιακή συμμετοχή στην αρχική μαγνητική τομογραφία καρδιάς συσχετιστήκαν ανεξάρτητα με την παρουσία συμπτωμάτων στο follow-up.
  • Η παρατεινόμενη διάχυτη φλεγμονή προτάθηκε ως βασικός παθοφυσιολογικός μηχανισμός.

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς σε συμπτωματικά άτομα μετά από νόσηση με COVID-19 είναι καθοριστικός.

Πηγή: Puntmann, V.O., Martin, S., Shchendrygina, A. et al. Long-term cardiac pathology in individuals with mild initial COVID-19 illness. Nat Med (2022).